"" THE ROAD NOT TAKEN: Borang Tuntutan (Perjalanan Rasmi & Lembaga Peperiksaan Malaysia).

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, 11 November 2011

Borang Tuntutan (Perjalanan Rasmi & Lembaga Peperiksaan Malaysia).

Mengandungi Aplikasi Borang Tuntutan (Perjalanan Rasmi & Lembaga Peperiksaan). Fail ini dibina bagi memudahkan penjawat awam khususnya guru membuat tuntutan, dengan tambahan LP/Am17 dan LP/Am17A (LPM/AM17 dikekalkan).  Ubahsuai terkini pada 2/10/2011 ( Versi 2.23 ).

Ihsan Wan Mohd Zaki Wan Ismail

CLICK HERE TO DOWNLOAD

No comments: