"" THE ROAD NOT TAKEN: Permohonan Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ambilan Mac 2011

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, 21 November 2010

Permohonan Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ambilan Mac 2011Permohonan Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ambilan Mac 2011 bagi Pegawai Pendidikan Bukan Siswazah (PPPBS) yang sedang berkhidmat di Bahagian/Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) / Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) / sekolah rendah / sekolah menengah / sekolah bantuan kerajaan di bawah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia boleh dilakukan di laman web KPM bermula 22 November 2010 sehingga 22 Disember 2010.

Sila klik di sini untuk membuat permohonan.

No comments: