"" THE ROAD NOT TAKEN: Muahs!!!

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, 8 November 2010

Muahs!!!

So in love...Papa tolonglah
Mama tolonglah
Aku sedang mabuk cinta
Dengan si dia

Si jantung hatiku
Yang ku puja ku cinta selalu

No comments: