"" THE ROAD NOT TAKEN: Pinjaman Yuran Pengajian Luar Negara JPA Peringkat Ijazah Pertama Sesi 2 / 2010

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, 2 July 2010

Pinjaman Yuran Pengajian Luar Negara JPA Peringkat Ijazah Pertama Sesi 2 / 2010

Kemudahan pinjaman yuran pengajian Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) ini adalah untuk pelajar yang sedang belajar di universiti luar negara bagi program pengajian ijazah pertama. Pinjaman ini adalah untuk membiayai yuran pengajian sahaja. Perbelanjaan sara hidup, rawatan kesihatan, tambang perjalanan, alat tulis, buku dan keperluan yang lain perlu disediakan oleh pelajar sendiri.

Jenis Pinjaman

Ada dua jenis pinjaman yang ditawarkan iaitu
  1. Pinjaman Khas Perubatan
  2. Pinjaman Biasa

Bidang Pengajian

Bidang pengajian yang ditaja terbahagi kepada tiga kategori umum;
  1. Bidang Krital
  2. Bidang Keutamaan
  3. Bidang Lain (Sains Sosial dan Sains Ikhtisas)
Hanya kursus-kursus yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia sahaja yang akan diberi pinjaman.

Permohonan

  • Permohonan perlu dibuat secara dalam talian (online) di portal Jabatan Perkhidmatan Awam di Permohonan Skim Pinjaman Yuran Pengajian Di Luar Negara Sesi 2/2010.
  • Dokumen-dokumen sokongan pula perlu dihantar ke JPA selewat-lewatnya 10 hari bekerja dari tarikh tutup permohonan.
  • Tempoh memproses permohonan ialah selama 40 hari bekerja dari tarikh tutup permohonan. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
  • Keputusan permohonan akan dimaklumkan secara online di Portal JPA selepas tempoh memproses permohonan selesai.

Tarikh Tutup

Tarikh tutup permohonan kemudahan pinjaman yuran pengajian ijazah pertama di luar negara JPA adalah 30 Julai 2010.

No comments: