"" THE ROAD NOT TAKEN: Maklumat Berkaitan PTPTN

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, 19 July 2010

Maklumat Berkaitan PTPTN

Pada setiap tahun apabila para pelajar baru mula mendaftar pada awal Julai dan Disember ke Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS), Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) akan mula mendapat perhatian. Ini memang tidak dapat dielakkan kerana PTPTN adalah salah satu sumber utama pembiayaan pembelajaran ke IPTA maupun IPTS.

Pelbagai saluran telah disediakan oleh pihak PTPTN untuk menyampaikan maklumat mengenai perkhidmatan yang mereka sediakan.
Di antara saluran yang disediakan adalah;
  1. Laman web http://www.ptptn.gov.my
  2. Call Centre 03 2092 7788
  3. Ruangan e-forun PTPTN
  4. Perkhidmatan SMS
  5. Kaunter One Stop Centre di KL Sentral
  6. Kaunter Info Centre di Sabah dan Sarawak
Memandangkan jumlah panggilan akan meningkat pada sesi kemasukan pelajar pada awal Julai dan Disember setiap tahun, pihak PTPTN telah menyediakan perkhidmatan tambahan Call Centre 03 2092 7788.  

Perkhidmatan tambahan Call Centre ini akan beroperasi mulai pukul 8.00 pagi sehingga 12.00 tengah malam setiap hari bekerja mulai 21 Jun 2010 sehingga ke satu tarikh yang akan ditentukan kemudian.

Di samping itu talian tambahan khas juga akan disediakan pada dua hari sebelum tarikh tutup setiap permohonan. Tujuan talian tambahan ini adalah bagi membantu pelajar yang ingin membuat sebarang pertanyaan mengenai masalah pengisian permohonan secara atas talian sahaja. Talian tambahan ini boleh dihubungi dari pukul 8.00 pagi hingga 12.00 tengah malam hari bekerja pada dua hari terakhir sebelum tarikh tutup permohonan.

Nombor Telefon Talian Tambahan PTPTN

03 2098 6405 03 2098 6407
03 2098 6412
03 2098 2005
03 2098 6409
03 2098 6408
03 2098 6734
03 2098 3793 03 2098 3805
03 2098 3808
03 2098 6252
03 2098 6403
03 2098 6544
03 2098 6554
03 2098 3825 03 2098 6564
03 2098 3940
03 2098 6588
03 2098 3909
03 2098 6558
03 2098 2023
03 2098 6416 03 2098 6417
03 2098 6463
03 2098 6563
03 2098 2141
03 2098 6575
03 2098 2019

Maklumat

Sila rujuk Kenyataan Akhbar PTPTN untuk mendapatkan maklumat lanjut.

No comments: