"" THE ROAD NOT TAKEN: Semakan Tawaran Kursus Perguruan Lepas Ijazah KPLI (KPLI SR) Ambilan Jun 2010

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, 14 June 2010

Semakan Tawaran Kursus Perguruan Lepas Ijazah KPLI (KPLI SR) Ambilan Jun 2010

Para lepasan Ijazah yang telah memohon mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Mod Sepenuh Masa ambilan Jun 2010 di Institut Pendidikan Guru boleh menyemak keputusan permohonan mereka mulai hari ini. Program secara sepenuh masa ini mengambil tempoh selama satu tahun di Institut Pendidikan Guru atau dulu dikenali sebagai maktab perguruan.

Semakan Keputusan Permohonan KPLI 2010

Semakan boleh dibuat di laman web Kementerian Pelajaran di portal:

Maklumat

Sebarang masalah atau pertanyaan berkenaan Keputusan Permohonan KPLI 2010 ini sila hubungi Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar, Bahagian Pendidikan Guru di talian 03 88844 1260/ 1245/ 1243/ 1235/ 1229/ 1228.

No comments: