"" THE ROAD NOT TAKEN: Semakan Keputusan Penempatan Ke Program Matrikulasi Dua Tahun Sesi 2010 / 2011

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, 3 June 2010

Semakan Keputusan Penempatan Ke Program Matrikulasi Dua Tahun Sesi 2010 / 2011

Keputusan penempatan calon Program Matrikulasi Dua Tahun (PDT) untuk memasuki Kolej Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi sesi 2010/2011 sudah boleh disemak mulai 3 Jun 2010.

Semakan Matrikulasi PDT

Semakan penempatan Matrikulasi PDT boleh dibuat dengan dua cara.

Semakan Melalui Internet

Semakan Melalui SMS

Keputusan penempatan calon Matrikulasi PDT ini boleh juga disemak melalui sms seperti berikut;
 • Taipkan MOEMATNO KP dan hantarkan ke 15888
  Contoh : MOE MAT 760704085973

Pendaftaran

Mereka yang berjaya dikehendaki mendaftar ke Kolej Matrikulasi masing-masing pada 14 Jun 2010 ini.
Sila pastikan segala keperluan yang dinyatakan dalam dokumen surat tawaran telah disediakan ketika datang mendaftar.

Jika masih belum menerima surat tawaran, perkara yang perlu dibawa bersama semasa mendaftar adalah:
 1. Wang tunai RM 290.00.
 2. 4 keping gambar berukuran passport.
 3. 2 keping setem hasil RM 10.00 (Berjumlah RM 20.00).
 4. Salinan Mykad pelajar,  ibu dan bapa.
 5. Salinan sijil kelahiran pelajar, ibu dan bapa yang telah disahkan (jika belum disahkan sila bawa dokumen asal bersama supaya dapat disahkan oleh pegawai kolej).
 6. Salinan buku akaun BSN pada halaman yang tertera no akaun.

Maklumat

 • Sila rujuk Panduan Pendaftaran Program Dua Tahun (PDT) (ini yang dikeluarkan untuk sesi 2009, gunakan sebagai panduan sahaja).
 • Sila hubungi terus Kolej Matrukulasi yang ditawarkan atau Bahagian Matrikulasi KPM di talian 03 8884 4100 jika terdapat sebarang pertanyaan.

No comments: