"" THE ROAD NOT TAKEN: Keputusan Permohonan Ke USM Sidang Akademik 2010 / 2011

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, 29 May 2010

Keputusan Permohonan Ke USM Sidang Akademik 2010 / 2011

Para pelajar lepasan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), Matrikulasi, Asasi dan yang setaraf dengannya yang telah mengemukakan permohonan untuk kemasukan ke Universiti Sains Malaysia bagi Sidang Akademik 2010/2011 boleh menyemak keputusan mulai hari ini 29 Me 2010 jam 12.00 tengahari sehingga 31 Mei 2010 sebelum jam 5.00 petang.

Semakan Keputusan

  • Semakan keputusan permohonan ke USM boleh dibuat melalui laman web https://pohon.usm.my/
  • Calon perlu Log In dengan menggunakan Nombor Rujukan Permohonan.
  • Semakan hanya boleh dibuat mulai 29 Mei 2010 sehingga 31 Mei 2010 jam 5.00 petang.

Program Pendidikan

  • Keputusan permohonan ini tidak melibatkan permohonan ke USM yang dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (UPU) bagi Program Pendidikan.
  • Sila rujuk laman web UPU untuk maklumat mengenai keputusan Program Pendidikan.

Medic @ India dan Kemasukan Alternatif

  • Keputusan untuk permohonan medic@india dan kemasukan alternatif (warga sukan,warga emas dan warga budaya) akan diumumkan kemudian.

Maklumat

  • Sila hubungi Talian Khas USM di 1 300 888 876 jika terdapat sebarang pertanyaan.

No comments: