"" THE ROAD NOT TAKEN: Pembatalan Pindaan kepada Penggal Persekolahan 2010

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, 30 April 2010

Pembatalan Pindaan kepada Penggal Persekolahan 2010

Dimaklumkan bahawa Pelaksanaan Penggal Persekolahan 2010 adalah seperti yang diwartakan pada 14 Ogos 2009. Oleh yang demikian Cuti Pertengahan Tahun 2010 adalah dari 4 Jun hingga 19 Jun 2010 (Kumpulan A) dan dari 5 Jun 2010 hingga 20 Jun 2010 (Kumpulan B).

No comments: