"" THE ROAD NOT TAKEN: Semakan Panggilan MTeST bagi Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI-SR) Ambilan Jun 2010

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, 8 March 2010

Semakan Panggilan MTeST bagi Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI-SR) Ambilan Jun 2010

Semakan Keputusan Panggilan MTeST Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) Ambilan Jun 2010 boleh dibuat mulai pada 9 Mac 2010 (Selasa) melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia (http://www.moe.gov.my)

Calon berjaya akan menduduki ujian MTeST pada 13 Mac 2010 (Sabtu).

Semakan melalui mySMS boleh dibuat dengan menaip MOE MTEST dan hantar ke 15888.

No comments: