"" THE ROAD NOT TAKEN: Semakan Panggilan Kedua MTeST Bagi Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI-SR) Ambilan Jun 2010

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, 25 March 2010

Semakan Panggilan Kedua MTeST Bagi Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI-SR) Ambilan Jun 2010

Dimaklumkan Bahawa Aplikasi Semakan Keputusan Panggilan Kedua MTeST Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) Ambilan Jun 2010 boleh Dibuat Mulai Pada 22 Mac 2010 (Isnin) melalui Laman Web Kementerian Pelajaran Malaysia (http://www.moe.gov.my) .

Calon Berjaya Akan Menduduki Ujian MTeST pada 27 Mac 2010 (Sabtu).

Hebahan Melalui MySMS Akan Dimaklumkan Kepada Calon Yang Berjaya atau;
Calon Juga Boleh Menyemak Melalui MySMS:  Taip MTEST2 [NOKP] Dan Hantar Ke 15888

Tahniah kepada yang berjaya.

No comments: