"" THE ROAD NOT TAKEN: PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PRA UNIVERSITI SEKOLAH SUKAN MALAYSIA KPM SESI AKADEMIK 2010 (22 Feb - 30 April 2010)

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, 22 February 2010

PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PRA UNIVERSITI SEKOLAH SUKAN MALAYSIA KPM SESI AKADEMIK 2010 (22 Feb - 30 April 2010)

Kementerian Pelajaran Malaysia menawarkan mereka yang layak untuk memohon kemasukan ke Program Pra-Universiti Sekolah Sukan Malaysia KPM sesi akademik 2010.

Syarat Am

 • Calon yang berstatus atlet negara atau berada di dalam Program Majlis Sukan Negara/Negeri sahaja yang layak memohon program ini.
 • Telah menduduki peperiksaan SPM dan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.
 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada tarikh kemasukan.
 • Aktif dalam bidang sukan yang diceburi secara berterusan dan diiktiraf Majlis Sukan Negara dan persatuan sukan kebangsaan.
 • Lulus temuduga oleh jawatankuasa pemilih (jika perlu).

Syarat Khas

Aliran Sains
 1. Sekurang-kurangnya mendapat kepujian dalam mata pelajaran Matematik Moden dan
 2. Lulus sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran daripada yang berikut :
  • Biologi
  • Fizik
  • Kimia
  • Matematik Tambahan
  • Teknologi Maklumat
  • Perdagangan
  • Ekonomi Asas
  • Prinsip Akaun
  • Bahasa Inggeris
  • Lukisan Kejuruteraan
  • Rekacipta
  • Teknologi Kejuruteraan
Aliran Sastera Ikhtisas
 1. Sekurang-kurangnya lulus dalam Matematik Moden dan
 2. Lulus 2 mata pelajaran berikut :
  • Perdagangan
  • Ekonomi Asas
  • Prinsip Akaun
  • Bahasa Inggeris
  • Lukisan Kejuruteraan
  • Rekacipta
  • Teknologi Kejuruteraan
  • Sains Tambahan
  • Teknologi Maklumat
  • Biologi
  • Fizik
  • Kimia

Panduan Permohonan

 1. Calon perlu mengisi borang permohonan secara online dengan lengkap.
 2. Borang tersebut perlu dicetak dan melengkapkan ruangan Ulasan Jurulatih, Ulasan Penolong Kanan Sukan, Perakauan dan Pengesahan secara manual.
 3. Borang yang telah lengkap diisi beserta sijil-sijil hendaklah diposkan kepada;
  • Pengarah,
   Bahagian Sukan, Seni dan Kokurikulum,
   Kementerian Pelajaran Malaysia,
   Aras 1 dan 7, Blok E13, Parcel E,
   Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
   62604 Putrajaya
   (U.P: UNIT PENGURUSAN SEKOLAH SUKAN)
 4. Pemohon digalakkan membuat satu salinan borang yang telah lengkap untuk rujukan sendiri.
 5. Walaupun borang telah diposkan pemohon boleh mengemaskini maklumat peribadi anda tanpa had sebelum tarikh tutup permohonan tanpa perlu mengepos borang dan sijil sekali lagi.

Tarikh Tutup

 • Permohonan kemasukan ke Program Pra Universiti Sekolah Sukan Malaysia ini ditutup pada 30 April 2010.
 • Sebarang permohonan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dilayan.
 • Permohonan yang tidak lengkap juga akan ditolak.

Maklumat

No comments: