"" THE ROAD NOT TAKEN: Semakan Keputusan Tawaran Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) Ambilan Januari 2010

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, 8 January 2010

Semakan Keputusan Tawaran Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) Ambilan Januari 2010

Adalah dimaklumkan bahawa  Semakan Keputusan Tawaran Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) Ambilan Januari 2010 boleh dibuat  melalui:


1.  SMS mulai  8 Januari 2010 (Jumaat).  Untuk semakan SMS sila taip:
MOE [jarak] KPLI [jarak] NOKP dan hantar ke 15888.
contoh: MOE KPLI 850219015940 dan hantar ke 15888.

2.  Laman web Kementerian Pelajaran Malaysia


Tahniah kepada yang berjaya.  Jadilah guru yang bertanggungjawab! 

No comments: