"" THE ROAD NOT TAKEN: Tawaran Kemasukan ke Tingkatan 4 Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Sesi 2010

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, 15 January 2010

Tawaran Kemasukan ke Tingkatan 4 Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Sesi 2010

Para pelajar yang telah menduduki PMR 2009 dan ada memohon memasuki Tingkatan 4 2010 di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Kementerian Pelajaran Malaysia sudah boleh menyemak keputusan permohonan mereka secara online mulai hari ini.
Kementerian Pelajaran menawarkan 4,500 tempat ke Tingkatan Empat di SBP tahun ini.

Semakan Permohonan

e-Rayuan

  • Bagi yang tidak berjaya mendapat tawaran, mereka boleh membuat rayuan secara online.
  • Laman web untuk membuat rayuan kemasukan ke Tingkatan 4 SBP 2010 adalah di Sistem e-Rayuan Atas Talian Ke SBP Tingkatan 4 Sesi 2010.
  • Rayuan boleh dibuat mulai 15 Januari sehingga 8 Februari ini.
  • Keputusan rayuan adalah tertakluk kepada kekosongan tempat yang ada setelah proses pendaftaran pada 2 Februari 2010.
  • Rayuan secara bertulis tidak digalakkan.

Pendaftaran Pelajar Baru

  • Pelajar yang berjaya mendapat tawaran ke Tingkatan 4 SBP ini perlu membuat pendaftaran di sekolah yang berkenaan pada 2 Februari 2010.
Sebanyak 46,318 permohonan ke Tingkatan 4 SBP 2010 telah diterima oleh Kementerian Pelajaran, ini termasuk permohonan daripada 28,188 pelajar yang mencapai keputusan semua A dalam PMR tahun lepas.

Tahniah kepada mereka yang mendapat tawaran ke Tingkatan 4 SBP.

No comments: