Jumlah Biasiswa

 • Keseluruhan yuran pengajian.
 • Elaun peribadi B$500.00 sebulan.
 • Elaun buku B$600.00 setahun.
 • Rawatan perubatan dan pergigian percuma di hospital kerajaan Brunei.
 • Tiket kapalterbang kelas ekonomi perjalanan dari negara pemohon ke Brunei Darussalam pada permulaan pengajian dan dari Brunei Darussalam ke negara pemohon setelah tamat pengajian.
 • Elaun bagasi sehingga B$250 untuk ke negara ASEAN dan B$500 selain negara ASEAN.

Permohonan

 • Permohonan perlu dibuat di dalam Bahasa Inggeris.
 • Semua sijil dan dokumen sokongan yang tidak dalam Bahasa Inggeris perlu disertakan dengan terjemahan ke Bahasa Inggeris yang disahkan.
 • Borang permohonan dan semua dokumen sokongan perlu dicetak pada satu bahagian dengan saiz A4 sahaja.
 • Borang permohonan perlu diisi sepenuhnya dan disahkan oleh pihak berkuasa negara pemohon.
 • 4 salinan borang permohonan dan dokumen sokongan perlu dihantar kepada Brunei Darussalam’s Ministry of Foreign Affairs and Trade di Brunei melalui Brunei Darussalam’s Diplomatic Missions di negara pemohon.
 • Borang permohonan boleh dimuat turun di Borang Permohonan.

  Tarikh Tutup

  Permohonan skim biasiswa Brunei Darussalam ini perlu sampai di Brunei Darussalam’s Diplomatic Missions di negara pemohon selewat-lewatnya pada 28 Februari 2010.

  Maklumat

  Maklumat lanjut mengenai Biasiswa Brunei Darussalam ini boleh diperolehi melalui
 • Laman web Ministry of Foreign Affairs and Trade.
 • Hubungi Brunei Darussalam Mission, Brunei Darussalam Embassy, High Commission atau Consulate General di negara pemohon. Sila rujuk senarai Embassies, High Commissions, Consulate Generals.
 • Menulis kepada :
  • Technical Assistance Department,
   Ministry of Foreign Affairs and Trade,
   Bandar Seri Begawan BD2710,
   Brunei Darussalam
 • Telefon atau Fax No: +6372-381412
 • Email: tad.scholarship@mfa.gov.bn