"" THE ROAD NOT TAKEN: Semakan Penempatan Guru Yang Telah Tamat Mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI)

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Wednesday, 30 December 2009

Semakan Penempatan Guru Yang Telah Tamat Mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI)

Penempatan Guru Yang Telah Tamat Mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) telah dibuka untuk semakan bermula 30 Disember 2009.

Sila buat semakan disini:

Semakan Penempatan Guru Yang Telah Tamat Mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI)


Sebarang pertanyaan, sila rujuk ke:

  • Sektor Pengurusan Sekolah Rendah di talian 03-88849586

Selamat Bertugas, Cikgu!

-Bahagian Pengurusan Sekolah Harian-

No comments: