"" THE ROAD NOT TAKEN: Penangguhan Program-Program Latihan Dalam Perkhidmatan dan Pra–Perkhidmatan Tajaan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD)

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, 12 December 2009

Penangguhan Program-Program Latihan Dalam Perkhidmatan dan Pra–Perkhidmatan Tajaan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD)

Berdasarkan peruntukan Belanjawan 2010 yang telah diluluskan kepada KPM, dimaklumkan bahawa Program-Program berikut akan ditangguhkan pelaksanaannya bagi tahun 2010.  Untuk keterangan lanjut, sila klik link di bawah;Datuk Seri, dropping everything to concentrate on 13th General Election & 1Malaysia, eh?

No comments: