"" THE ROAD NOT TAKEN: Pemberitahuan: Masalah Penempatan / Pertukaran Guru

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, 24 December 2009

Pemberitahuan: Masalah Penempatan / Pertukaran Guru

Dimaklumkan bahawa sebarang masalah berkaitan penempatan atau pertukaran guru bolehlah menghubungi Bahagian Pengurusan Sekolah Harian di talian berikut:

Sekolah Menengah: 03-8884 9370
 
Sekolah Rendah: 03-8884 9586
 
Harap maklum

No comments: