"" THE ROAD NOT TAKEN: Makluman Kaedah Permohonan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG48,DG52, DG54, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) Gred DGA34 Dan DGA38 Serta Anggota Khidmat Sokongan (AKS) Gred 26 Tahun 2010

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, 11 December 2009

Makluman Kaedah Permohonan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG48,DG52, DG54, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) Gred DGA34 Dan DGA38 Serta Anggota Khidmat Sokongan (AKS) Gred 26 Tahun 2010

Adalah dimaklumkan bahawa pada tahun 2010, Bahagian Pembangunan & Penilaian Kompetensi (BPPK) mengalami pengurangan jumlah peruntukan bagi melaksanakan PTK.  Selaras dengan perkembangan ini, Lembaga Penilaian Kompetensi KPM (LPKKPM) telah membuat keputusan alternatif.  Untuk bacaan lanjut, sila klik link di bawah.


No comments: