"" THE ROAD NOT TAKEN: Cuti Berganti dan Cuti Peristiwa Sempena Perayaan 2010

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Wednesday, 23 December 2009

Cuti Berganti dan Cuti Peristiwa Sempena Perayaan 2010

Kementerian Pelajaran Malaysia bersetuju untuk memberi kebenaran kepada sekolah-sekolah yang memohon untuk mengambil cuti peristiwa dan cuti berganti seperti lampiran di bawah:

MUAT TURUN
No comments: