"" THE ROAD NOT TAKEN: Semakan Penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) Bil. 8/2009

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, 9 October 2009

Semakan Penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) Bil. 8/2009

Sukacita dimaklumkan bahawa semakan secara online untuk penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) yang telah tamat mengikuti Sarjana Muda Pendidikan bil. 8/2009 boleh dibuat bermula 16 Oktober 2009.

Semakan boleh dibuat melalui link berikut:

Semakan Penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST)

Harap maklum.

No comments: