"" THE ROAD NOT TAKEN: Permohonan Kemasukan ke Tingkatan 4 Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Ambilan 2010

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, 18 September 2009

Permohonan Kemasukan ke Tingkatan 4 Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Ambilan 2010

Majlis Amanah Rakyat (MARA) mempelawa pelajar Tingkatan 3 2009 warganegara Malaysia yang layak untuk memohon kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Tingkatan 4 tahun 2010. MRSM menawarkan jurusan Sains Tulen sebagai jurusan utama.

Syarat Kelayakan Masuk MRSM

 1. Mendapat sekurang-kurangnya 6A 2B (A dalam Matematik dan Sains) dan tiada gred C, D atau E bagi subjek teras dalam PMR tahun 2009.
 2. Pelajar Bumiputera tingkatan tiga di Semenanjung Malaysia dan pelajar bukan Bumiputera (tingkatan tiga yang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan) di Semenanjung Malaysia.
 3. Pelajar yang sedang menuntut di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi (SBPI) Kementerian Pelajaran tidak dibenarkan memohon dan tidak akan ditawarkan ke MRSM.
 4. Pemohon hendaklah lulus Peperiksaan Percubaan PMR 2009 di Sekolah Menengah Kebangsaan dengan memperoleh sekurang-kurangnya lulus dalam Subjek Matematik dan Sains.
 5. Mendapat markah yang tinggi dalam Ujian Kecenderungan Kemasukan ke MRSM (UKKM) 2009.

Ujian Kecenderungan Kemasukan MRSM (UKKM)

 1. Pemohon akan menduduki UKKM pada bulan Disember 2009.
 2. Tempat dan tarikh ujian akan dipilih oleh pemohon semasa mengisi borang permohonan online.

Pemilihan

 1. Keutamaan diberikan kepada pemohon daripada keluarga berpendapatan rendah.
 2. Hanya permohonan yang memenuhi syarat kelayakan sahaja akan dipertimbangkan.
 3. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.
 4. Pemohon yang tidak menduduki UKKM tidak akan dipertimbangkan.

Permohonan

 1. Permohonan perlu dibuat secara online di laman web Majlis Amanah Rakyat.
 2. Sebelum mengisi borang secara online pemohon perlu mendapatkan nombor pin.
 3. Pemohon mestilah mengisi semua maklumat yang diperlukan di dalam borang permohonan online serta memastikan borang tersebut dihantar secara online.
 4. Pemohon perlu membuat cetakan borang permohonan dan menghantarnya bersama-sama dokumen lain yang berkaitan ke alamat di bawah:
  • Permohonan Ke Tingkatan 4,
   Pengarah,
   Bahagian Pendidikan dan Latihan (Menengah),
   Tingkat 19,
   Ibu Pejabat MARA,
   Jalan Raja Laut,
   50609 KUALA LUMPUR.


 5. Cara memohon nombor pin
  1. Pemohon boleh mendapatkan nombor pin di semua Pejabat MARA Negeri, Pejabat MARA Daerah dan Maktab Rendah Sains MARA mulai 28 September 2009 dengan percuma.
  2. Sila bawa salinan kad pengenalan, surat beranak serta keputusan Peperiksaan Percubaan PMR 2009, yang disahkan benar, semasa mendapatkan nombor pin.


Maklumat

 1. Borang permohonan online akan hanya dibuka mulai 28 September 2009.
 2. Sila rujuk laman web MARA berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan;


Tarikh Tutup

Borang permohonan online yang telah lengkap diisi hendaklah dihantarkan selewat-lewatnya pada 25 Oktober 2009.
Pemohon boleh menyemak keputusan ke MRSM pada bulan Februari 2010. Sekiranya pemohon tidak menerima sebarang jawapan sehingga 30 April 2010 permohonan anda dianggap tidak berjaya.

No comments: