"" THE ROAD NOT TAKEN: Permohonan Kemasukan Ke Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia Sesi 2010/2011

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Wednesday, 1 July 2009

Permohonan Kemasukan Ke Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia Sesi 2010/2011

Permohonan Kemasukan Ke Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia Sesi 2010/2011 bagi pelajar Tingkatan 5 Tahun 2009 akan mula dibuka pada 1 Julai 2009 hingga 10 Oktober 2009.

Bahagian Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia menyediakan dua cara iaitu :
  1. Permohonan Secara Manual (PSM)
  2. Permohonan Melalui Internet (PMI)
>> Klik sini untuk ke Laman Permohonan Online <<

Jika pelajar mengemukakan lebih daripada satu permohonan, Bahagian Matrikulasi mengguna pakai permohonan melalui internet sahaja.

No comments: