"" THE ROAD NOT TAKEN: Maklumat Hubungan IPTA Malaysia

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Wednesday, 3 June 2009

Maklumat Hubungan IPTA Malaysia

Senarai Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) berserta alamat pejabat pendaftaran dan maklumat perhubungan yang lain sebagai panduan;

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Logo UPSIUPSI
Pendaftar
Bahagian Akademik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjung Malim
Perak
Tel : 05-450 6932
Faks : 05-458 2670
Emel : -
Web : www.upsi.edu.my

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Logo UTHMUTHM
Timbalan Pendaftar Kanan
Pejabat Pengurusan Akademik
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja, Batu Pahat
Johor
Tel : 07-453 7681/ 7655/ 7687/ 7689/ 7694/ 7696
Faks : 07-453 6085
Emel : pa@uthm.edu.my
Web : www.uthm.edu.my


Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Logo UTeMUTeM
Bahagian Pengurusan Akademik
Pejabat Pendaftar
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Karung Berkunci 1200
Hang Tuah Jaya
75450 Ayer Keroh
Melaka
Tel : 06-331 6086/ 6077/ 6073/ 6076
Faks : 06-331 6079
Emel : bpa@utem.edu.my
Web : www.utem.edu.my

Universiti Darul Iman Malaysia

Logo UDMUDM
Pendaftar
Bahagian Akademik
Universiti Darul Iman Malaysia
Kampus KUSZA
Gong Badak
21300 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman
Tel : 09-622 0707/ 627 5514/ 666 4466
Faks : 09-622 1785
Emel : mdzamrie@udm.edu.my
Web : www.udm.edu.my

Universiti Teknologi MARA

Logo UiTMUiTM
Ketua Bahagian Pengambilan Pelajar
Pusat Inovasi
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor
Tel : 03-5544 3164/ 3165/ 3166/ 3174/ 3175
Faks : 03-554 43170
Emel : bpp@salam.uitm.edu.my
Web : www.uitm.edu.my

Universiti Malaysia Terengganu

Logo UMTUMT
Bahagian Akademik
Aras 1, Bangunan Canselori dan Pentadbiran
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu
Terengganu
Tel : 09-668 4219/ 4532/ 4467/ 4141
Faks : 09-668 4143
Emel : akademik@umt.edu.my
Web : www.umt.edu.my

Universiti Malaysia Sabah

Logo UMSUMS
Timbalan Pendaftar
Bahagian Perkhidmatan Akademik
Aras 3, Blok Utara, Bangunan Canselori
Universiti Malaysia Sabah
Beg Berkunci 2073
88999 Kota Kinabalu
Sabah
Tel : 08-832 0213/ 1259/ 0053
Faks : 08-832 0090
Emel : -
Web : www.ums.edu.my

Universiti Malaysia Pahang

Logo UMPUMP
Bahagian Pengurusan Akademik
Kompleks Perkhidmatan Siswa
Universiti Malaysia Pahang
Karung Berkunci 12
25000 Kuantan
Pahang Darul Makmur
Tel : 09-549 2550/ 2557
Faks : 09-549 2555
Emel : -
Web : www.ump.edu.my

Universiti Kebangsaan Malaysia

Logo UKMUKM
Timbalan Pendaftar
Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi
Selangor
Tel : 03-8921 4126/ 5041/ 5336
Faks : 03-8925 0662
Emel : akad@ukm.my
Web : www.ukm.my

Universiti Malaysia Kelantan

Logo UMKUMK
Pendaftar
Bahagian Pengurusan Akademik
Universiti Malaysia Kelantan
Karung Berkunci 36
16100 Kota Bharu
Kelantan
Tel : 09-771 7056/ 7058
Faks : 09-771 7052
Emel : akademik@umk.edu.my
Web : www.umk.edu.my

Universiti Malaya

Logo UMUM
Timbalan Pendaftar
Bahagian Akademik, Jabatan Pendaftar
Universiti Malaya
50603 Kuala Lumpur
Tel : 03-7967 3279/ 3440/ 3441
Faks : 03-7967 3449
Emel : skr@um.edu.my
Web : www.um.edu.my

Universiti Putra Malaysia

Logo UPMUPM
Pendaftar
Bahagian Akademik
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
Selangor
Tel : 03-8946 6000/ 6059/ 6060
Faks : 03-8942 6469
Emel : pengambilan@putra.upm.edu.my
Web : www.akademik.upm.edu.my

Universiti Sains Islam Malaysia

Logo USIMUSIM
Pendaftar
Bahagian Akademik
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai
71800 Nilai
Seremban
Tel : 06-798 8000/ 8325/ 8328
Faks : 06-798 8334
Emel : akademik@usim.edu.my
Web : www.usim.edu.my

Universiti Malaysia Perlis

Logo UNIMAPUNIMAP
Pendaftar
Jabatan Pendaftar
Bahagian Pengurusan Akademik
Unit Kemasukan dan Rekod Pelajar
Universiti Malaysia Perlis
Tingkat 1, Bangunan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
Jalan Bukit Lagi
01000 Kangar
Perlis
Tel : 04-979 8701/ 8702/ 8706/ 8008
Faks : 04-979 8703
Emel : -
Web : www.unimap.edu.my

Universiti Sains Malaysia

Logo USMUSM
Timbalan Pendaftar
Unit Kemasukan & Pengambilan
Aras 2, Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar
Universiti Sains Malaysia
11800 Minden
Pulau Pinang
Tel : 04-653 3329/ 3059/ 3141/ 2688/ 3327/ 3478
Faks : 04-653 3328
Emel : -
Web : www.usm.my

Universiti Teknologi Malaysia

Logo UTMUTM
Pendaftar
Bahagian Pengurusan Akademik
Unit Kemasukan Dan Rekod
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Skudai
Johor Darul Takzim
Tel : 07-553 3333
Faks : 07-558 1791
Emel : upa@utm.my
Web : www.utm.my

Universiti Utara Malaysia

Logo UUMUUM
Pengarah
Jabatan Hal Ehwal Akademik
Universiti Utara Malaysia
06010 Sintok
Kedah Darul Aman
Tel : 04-928 3174/ 3108/ 3168/ 3103
Faks : 04-928 3115/ 3109
Emel : -
Web : www.uum.edu.my

Universiti Malaysia Sarawak

Logo UNIMASUNIMAS
Pendaftar
Bahagian Pengajian Prasiswazah
Aras G, Bangunan Canselori
Universiti Malaysia Sarawak
94300 Kota Samarahan
Sarawak
Tel : 082-581000 samb 1088/ 1049/ 1050
Faks : 082-581 048
Emel : ukp@unimas.my
Web : www.unimas.my

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Logo UIAMUIAM
Pengarah
Bahagian Kemasukan dan Rekod
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
P.O. Box 10
50728 Kuala Lumpur
Tel : 03-6196 4000/ 4040/ 3019/ 4047
Faks : 03-6196 4724
Emel : -
Web : www.iiu.edu.my

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

Logo UPNMUPNM
Pendaftar
Jabatan Kemasukan dan Rekod
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Kem Sungai Besi
57000 Kuala Lumpur
Tel : 03-90512699
Faks : 03-90512698
Emel : -
Web : www.upnm.edu.my

No comments: