"" THE ROAD NOT TAKEN: TEMA HARI GURU MALAYSIA

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, 12 May 2009

TEMA HARI GURU MALAYSIA

2009 Guru Pembina Negara Bangsa


2008 Guru Cemerlang Negara Terbilang


2007 Guru Penjana Modal Insan Gemilang


2006 Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan


2005 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan


2004 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan


2003 Guru Berkualiti Aspirasi Negara


2002 Guru Berkualiti Aspirasi Negara


2001 Memartabatkan Profesion Keguruan Tanggungjawab Bersama


2000 Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan


1999 Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang


1998 Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama


1997 Guru Bestari Sekolah Bestari


1996 Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia


1995 Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan


1994 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan


1993 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan


1992 Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan


1991 Ke Arah Pendidikan Cemerlang


1990 Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera


1989 Guru Pembina Budaya Ilmu


1988 Guru Pengasas Budaya Membaca


1987 Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan


1986 Pendidikan Teras Nasionalisme


1985 Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan


1984 Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan


1983 Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan


1982 Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu


1981 Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat


1980 Pendidikan Teras Perpaduan Negara


1979 Murid Sejahtera Negara Jaya


1978 Guru Pembentuk Generasi Akan Datang


1977 Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan


1976 Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan


1975 Guru dan Pembangunan Negara


1974 Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi


1973 Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan


1972 Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

No comments: