"" THE ROAD NOT TAKEN: WHY NIZAR IS STILL THE MB?

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, 6 February 2009

WHY NIZAR IS STILL THE MB?

Perkara 16(6) – Sistem Raja Berperlembagan , Sultan hanya ada kuasa untuk melucutkan Jawatan ahli Majlis Mesyuarat Negeri ( Exco) Tidak Menteri Besar.

Menteri Besar boleh di lucutkan jawatan melalui;

  1. pembubaran Dewan Undangan Negeri, undi tidak percaya kepada Menteri Besar dalam sidang Dewan Undangan,
  2. undi tidak percaya kepada Menteri Besar dalam sidang Dewan Undangan, atau
  3. Menteri Besar sendiri meletakkan jawatan.
Read More Here and Here

No comments: