"" THE ROAD NOT TAKEN: Teknik Bercakap di Khalayak Ramai (Part 13)

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, 26 February 2009

Teknik Bercakap di Khalayak Ramai (Part 13)

Tip #13

Tips hari ini ialah kawal apa yang anda sebut secara tidak sedar. Tips ini mungkin sukar sedikit bagi anda. Bagaimana anda mahu mengawal sesuatu anda tidak sedar?

Semasa anda berucap atau bercakap dikhalayak ramai, anda mungkin selalu menyebut sesuatu yang dinamakan ‘fillers’. Fillers adalah perkataan atau sebutan yang anda sebut sekadar untuk melengkapkan perkataan anda. Contohnya, anda sebut ‘aaa..’, ‘err’, ‘mmmm’, ‘ehh’ dan bermacam perkataan lagi. Kadang-kadang anda selalu sebut perkataan ‘ok’ atau ‘kan’ tanpa anda sedari.

Apabila anda selalu ulang perkataan-perkataan ini tanpa anda sedari, pendengar anda akan mula mengira berapa kali anda menyebutnya. Maksudnya, pendengar anda akan mula hilang tumpuan kepada apa yang anda katakan dan mula mengira fillers anda. Contohnya, setiap kali anda sebut ‘ok’, pendengar anda akan kata dalam hati “29…..” Anda sebut lagi 'ok' pendengar akan sambung kira lagi "30..." dan seterusnya.

Seperti semalam, setelah anda tahu akan perkara ini, anda akan lebih mudah mengesan kesilapan ini semasa anda hendak membuat ucapan nanti. Selamat berjaya.

No comments: