"" THE ROAD NOT TAKEN: Permohonan Masuk ke Program Diploma Pendidikan Sesi Julai 2009

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, 9 February 2009

Permohonan Masuk ke Program Diploma Pendidikan Sesi Julai 2009

Kementerian Pengajian Tinggi mempelawa pemohon yang berkelayakan Lepasan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian bagi mengikuti Program Diploma Pendidikan (Diploma of Education / Dip. Ed.) di 13 buah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tempatan.

 • Tarikh Permohonan Dibuka : 9 Februari, 2009 (Isnin: 12 tengahari)
 • Tarikh Permohonan Ditutup: 9 Mac, 2009

Syarat Permohonan dan Pengkhususan ditawarkan di IPTA berkenaan adalah seperti berikut:

SENARAI IPTA YANG MENAWARKAN PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN
SESI JULAI 2009
Universiti Malaya(UM), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Malaysia Sabah (UMS), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Universiti Darul Iman Malaysia (UDM).

PENGKHUSUSAN DITAWARKAN
Pengkhususan Am : Sejarah, Pendidikan Jasmani Kesihatan, Geografi, Pengajian Am, Kaunseling, Seni / Seni Visual, Perdagangan / Perniagaan / Pendidikan Moral, Muzik, Sivik & Kewarganegaraan, Guru Al-Quran KAA, Pendidikan Islam.

Pendidikan Khas : Masalah Pembelajaran, Masalah Penglihatan, Masalah Pendengaran

Kemahiran Hidup & Vokasional : Elektrik & Elektronik, Amalan Bengkel Mesin, Kimpalan, Automotif, Penyejukan Penyamanan Udara, Binaan Bangunan, Ekonomi Rumah Tangga, Sains Pertanian, Computer Programming, Kemahiran Teknikal, Perdagangan / Keusahawanan, Tanaman Makanan, Lukisan Kejuruteraan

Bahasa : Bahasa Arab, Bahasa Cina, Kesusateraan Cina, TESL.

CARA MEMBUAT PERMOHONAN
 • Permohonan adalah melalui Aplikasi Dalam Talian Sahaja.
 • Permohonan dibuka mulai 9 Februari 2009 (Isnin) jam 12.00 tengahari
 • Permohonan perlu melayari laman web berikut
 • www.mohe.gov.my atau www.upu.mohe.gov.my
 • Untuk mengetahui SYARAT KHAS dan SYARAT TAMBAHAN yang jelas, tepat dan terkini mengenai permohonan kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian Diploma Pendidikan.

SYARAT PERMOHONAN
 1. Terbuka kepada Warganegara Malaysia sahaja serta berumur tidak melebihi 35 tahun pada tarikh iklan dikeluarkan.
 2. Syarat Am
 • Lulus Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dari IPTA tempatan atau yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.75; atau
 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti; dan
 • Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat Kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia Kertas Julai;
 • Lulus mata pelajaran Matematik / Matematik Tambahan di peringkat SPM atau Matematik Kertas Julai;
 • Lulus Ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI);
 • Lulus Temuduga dan diperaku oleh panel penemuduga.
Pembelian Nombor Unik ID melalui Bank Simpanan Nasional (BSN)
 • Kaedah Pembelian: Kaunter ATAU Mesin ATM/ SMS Banking (bagi pemegang akaun GIRO sahaja)
 • No. Akaun UPU: 14100-29-83030691-5
 • Bayaran: PROGRAM PENGAJIAN DIPLOMA PENDIDIKAN JULAI 2009
 • Harga Belian: RM 20.60 (RM0.60 bayaran perkhidmatan bank)
 • Nota: Sila simpan slip pembayaran untuk rujukan dan sebagai bukti sah pembelian.
PERTANYAAN & MAKLUMAT LANJUT

Sila hubungi alamat & talian berikut:
PENGARAH
BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR
JABATAN PENGAJIAN TINGGI, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA
Aras 1, Blok E9, Parcel E, Presint 1, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62505 Putrajaya.
Tel: 03-8883 5801 / 5802 Fax: 03-8889 4260
Emel: upu@mohe.gov.my Laman web: www.upu.mohe.gov
Tarikh Tutup Permohonan: 9 MAC 2009

Untuk makluman, Diploma Pendidikan adalah satu keperluan bagi pemegang Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) bagi memasuki profesion perguruan dengan jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) yang terlatih. PPPS ini kemudiannya ditempatkan di sekolah-sekolah, jabatan atau kementerian mengikut keperluan semasa dan kepentingan perkhidmatan.

Semua rakyat Malaysia juga disarankan hadir ke Karnival Pengajian Tinggi Negara 2009 yang sedang berlangsung, untuk pilihan peluang pendidikan / kerjaya di masa depan. Rujuk jadual di situ untuk penyertaan di kawasan terdekat dengan kawasan anda. Kemasukan adalah percuma.

Selamat Maju Jaya.

No comments: