"" THE ROAD NOT TAKEN: Tawaran Masuk ke MRSM Tingkatan 1 & 4 2009

Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, 31 January 2009

Tawaran Masuk ke MRSM Tingkatan 1 & 4 2009

Berdasarkan kenyataan rasmi di laman web MARA, portal aplikasi semakan online dibuka untuk semakan bagi permohonan ke Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat.

Untuk menyemak keputusan kemasukan, sediakan nombor angka giliran (bagi pelajar Tingkatan 1) dan nombor kad pengenalan (bagi pelajar Tingkatan 4). Sekiranya anda tidak berjaya, bersabar sesungguhnya setiap peristiwa itu ada rahmat yang tersembunyi dari Tuhan. Tetapkan hati untuk terus bersyukur dan bersabar.

Tidak seperti SBP, MARA tidak menyediakan kemudahan E-Rayuan. Rayuan untuk kemasukan ke MRSM adalah dengan surat rasmi, lengkap dengan lampiran dokumen serta surat sokongan (jika ada).

No comments: